Žáci se zúčastnili výletu na Pražský hrad. Prohlédli jsme si chrám sv. Víta a Starý královský palác. Zde nám byli k dispozici dva úžasní průvodci. Dále jsme si prošli Zlatou uličku a dali si i něco dobrého za odměnu. Výlet jsme si moc užili. Hrazeno z finančního daru nadace The Kellner Family Foundation.

Skip to content