Dne 24.5. proběhl na naší škole napříč ročníky každoroční projekt zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností. Shromáždili jsme se na školní zahradě, kde se děti rozdělily do věkově smíšených skupin. Náhlý příval deště nás zahnal do tříd, kde každá skupinka měla předem určeného tutora – žáka, který disponuje vhodnými organizačními i čtenářskými schopnostmi k vedení vylosovaných spolužáků. Děti si vzájemně prezentovaly své oblíbené knihy, pod vedením tutora o knihách diskutovaly, plnily zadané úkoly v pracovních listech, závěrem hodnotili spolupráci. Odměnou nám byla nejen vzájemná inspirace, ale v mnoha případech i nová přátelství…

Skip to content