5.6. byli prvňáčci v kolínské synagoze slavnostně pasováni na čtenáře.

Skip to content